Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 16.11.2018 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във петък 16.11.2018 г.
валидно до петък 30.11.2018 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000589/20.09.2018г.

ФИН –ИН -64 ЕООД

гр. София, общ. Столична, ул. Шипка 6, ет.4

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000620/26.09.2018г.

АУ000621/26.09.2018г.

ИНТЕРАРТ ГРУП ООД

гр.София, общ. Столична, бул. Фр.Нансен 11, ет.2, ап.6

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000625/27.09.2018г.

АУ0000626/27.09.2018г.

БЪЛП АД

гр.Банско , ул. Стефан Караджа 79, ет.4, ап.14

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000642/02.10.2018г.

БАМБИС ПРОПЪРТИ ООД

гр.Пловдив, общ.Пловдив, ул.Чернишевски 20,ет.2

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000643/02.10.2018г.

ТЕРАМО ПРОПЪРТИ ООД

гр. София, общ. Столична, ул.Кричим 26, вх.В, ет.5

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000652/03.10.2018г.

Е.К.Т.Р.А ЕООД

Гр.София, общ. Столична, ул.Николай Лалчев 21

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000661/04.10.2018г.

АУ000662/04.10.2018г.

АУ000663/04.10.2018г.

ТМ КОМЕРС ООД

Гр.София, общ. Столична, ул.Божур 2

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000688/08.10.2018г.

ПАТЪРНОСТЪР РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД

Гр.Созопол, общ.Созопол, ул.Републиканска 2

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ000689/08.10.2018г.

ЕЙРЕ СКИ КЪМЪРШЪЛ 2 ЕООД

Гр.София, общ.Столична, бул.България 86А, ет.3, ап.3А

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000742/11.10.2018г.

АВИЛИОН ЕООД

Гр.Варна, общ.Варна, ул.Велес 7

*********

ДНИ и ТБО

11.

АУ000745/11.10.2018г.

ИБВ БЪЛГАРИЯ ООД

Гр.Благоевград, общ.Благоевград, ул.Петко Д. Петков 9, ет.1, ап.2

*********

ДНИ и ТБО

12.

АУ000746/11.10.2018г.

ЛЕНД ОВ ДРИЙМС ООД

Гр.Благоевград, общ.Благоевград, ул.Пере Тошев 8

*********

ДНИ и ТБО

13.

АУ000789/17.10.2018г.

БЪЛГЕРИАН ПРЕСТИЖ ПРОПЕРТИС ООД

Гр.София, общ.Столична, ул.Добри Войников 19

*********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000588/19.09.2018г.

ГБ –БРИТАНИЯ СЕЙНТ ДЕЙВИДС ЕООД

Гр.София, общ.Столична, р-н Средец, ул.Георги Сава Раковски 130, ет.1, ап.4

*********

ДНИ и ТБО