Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 20.11.2018 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано ввторник 20.11.2018 г.
валидно до вторник 04.12.2018 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000673/04.10.2018г.

МАРИЯ ПЕНКОВА КОИНОВА

гр. София, общ. Столична, бул/ул. Цар Петър I №013

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000541/27.08.2018г.

АНТЪНИ ГРЕЪМ ДЖОУНС

гр. Варна, общ. Варна, бул./ул. Цар Симеон I №20

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000505/20.07.2018г.

СТАНИМИРА ТОМОВА СУРТАЛОВА

гр. София, общ. Столична, жк МЛАДОСТ 4

**********

ДНИ и ТБО

           

4.

АУ000579/29.08.2018г.

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА КЛЕЧЕРОВА

гр.Добринище, общ.Банско, ул.Христо Смирненски №30

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000656/13.10.2018г.

ТОДОР БОРИСЛАВОВ БОЯДЖИЕВ

гр.София, общ.Столична, Слатина, жк.Христо Смирненски №15, ет.5, ап.22

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000727/24.10.2018г.

МАРИН МИНКОВ ЛУКАНОВ

с.Дебнево, общ.Троян, ул.Люлякова №2

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000610/21.09.2018г.

НЕДЕЛЧО АНГЕЛОВ НЕДЕЛЧЕВ

гр.София, общ.Столична, ул.Витоша №86, ет.5, ап.14

**********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000750/25.10.2017г.

КРИСТИНА ПЕТРОВА ПАЙНАВЕЛОВА

гр.София, общ.Столична, кв.Симеоново, ул.”48-ма” №34

**********

ДНИ и ТБО