Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 19.12.2018 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във сряда19.12.2018 г.
валидно до сряда 03.01.2019 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000733/10.10.2018г.

АУ000732//10.10.2018г.

ГАЛАКС ДИЗАЙН ООД

Гр.София, общ Столична, Самоковско шосе 58

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000786/16.10.2018.

ХАЕР ПРОПЪРТИ ЕООД

Гр. Бургас, общ Бургас, жк. Лазур 121

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000949/02.11.2018г..

САНА СПЕЙС ХОТЕЛ ХИСАРЯ АД

Гр.София. бул.Цар Борис III 159, ет.7

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000691/08.10.2018г.

МОТО 2000 ЕООД

Гр. София, общ. Столична, 6-ти Септември 43, ап.7

*********

ДНИ и ТБО