Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от петък 18.01.2019 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във петък18.01.2019 г.
валидно до петък 01.02.2019 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000722/09.10.2018г.

АДВАНС 2000 ООД

Гр.София, общ Столична, Надежда 2, бл.266, вх.Б

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000924/01.11.2018г.

КРИСТАЛ СПРИНГС АСЕТС ЕАД

Гр.София, общ. Столична, бул.България 86А, ет.3, ап.3А

**********

ДНИ и ТБО

3.

ПС000024/12.11.2018г.

Димитър Михайлов Попов

Гр.Добринище, общ.Банско, ул.Иван Вазов 17

*********

ПС

4.

ПС000028, 000034/12.11.2018г.

Благой Костадинов Благоев

Гр.Добринище, общ.Банско, ул.Крушево 9

*********

ПС