Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от вторник 22.01.2019 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник 22.01.2019 г.
валидно до петък 05.02.2019 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000850/30.10.2015г.

Александра Димитрова Митреска

Гр.Банско, ул Радон Тодев 4

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000344/15.06.2018г.

Джуниър 1998 ООД

Гр.София, общ. Столична, бул.Витоша 36

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000687/08.10.2018г.

Сономакс ООД

Гр.София, ж.к. Красно село 223, вх.Д, ап.144

*********

ДНИ и ТБО

4.

ПС000054/13.11.2018г.

ДВД Шепърд ЕООД

Гр.София, общ. Триадица, бул. Княз Борис I, № 96, ет.1, ап.3

*********

ПС

5.

ПС000048, ПС000049/13.11.2018г.

Арсо ЕООД

Гр.Добринище, ул. Паисий Хилендарски 2

*********

ПС

6.

ПС000060/13.11.2018г.

Мариана Илиева

Гр. Добринище, общ.Банско, ул. Ал. Стамболийски 33

**********

ПС

7.

ПС000050/13.11.2018г.

Калинкови ООД

Гр. Добринище, ул. Иван Галчев 14

*********

ПС