Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 05.02.2019 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник 05.02.2019 г.
валидно до вторник 19.02.2019 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000964/05.11.2015г.

Симеон Стефанов Джуров

Гр.София, общ.Столична, ул.438,№10Б

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ001029/09.11.2015г.

Диана Петрова Трифонова

Гр.София, общ. Столична, ул.Странджа 11

**********

ДНИ и ТБО

3.

ПС000017/07.11.2018г.

Румен Михайлов Калайджиев

Гр.Банско, ул.Цар Симеон 2Б

*********

ПС

4.

ПС000047/13.11.2018г.

Василка Валентинова Велкова

Банско, ул.Мозговица 2, вх.А, ет.3, ап.11

*********

ПС

5.

ПС000052, ПС000053/13.11.2018г.

Види- Банско- В.Чолева-2006 ЕООД

Гр.Банско, ул.Иван Вазов 6

*********

ПС

6.

ПС000055/13.11.2018г.

Педиелма –Петър Пумпалов

Гр. Добринище, общ.Банско, ул. Паисий Хилендарски 18

**********

ПС

7.

ПС000056, ПС000057/13.11.2018г.

Педиелма ЕООД

Гр. Добринище, общ.Банско, ул. Паисий Хилендарски 18

*********

ПС