Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от петък 22.02.2019 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във петък22.02.2019 г.
валидно до петък 08.03.2019 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000668/16.10.2017г.

Корект Строй Билдинг ООД

Гр. Бургас, общ. Бургас, ул. Христо Ботев, ет.1,ап.1

**********

ДНИ и ТБО

2.

ПС000002/23.03.2018г.

Валентин Желязков Георгиев

Гр.Банско, общ. Банско, ул. Стефан Стамболов 40

**********

ПС

3.

ПС000003/26.03.2018г.

Валентин Желязков Георгиев

Гр.Банско, общ. Банско, ул. Стефан Стамболов 40

*********

ПС

4.

АУ000738/11.10.2018г..

Пиикок Дивелъпмънтс ООД

Гр. София, общ. Столична, ул.Патриарх Евтимий 24

*********

ДНИ и ТБО