Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 15.03.2019 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във петък 15.03.2019 г.
валидно до петък 29.03.2019 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

ПС000057/14.02.2019г.

ПС000059/14.02.2019г.

Лиляна Владимирова Кушлева

Гр.Банско, общ. Йеромонах Лаврентий 3

**********

ПС

2.

ПС000042/13.02.2019г.

Сашка Иванова Хаджиева

С.Борово, общ.Гоце Делчев

**********

ПС

3.

ПС000064/19.02.2019г.

Нилсен Харизанов Лешков

С.Господинци, общ. Гоце Делчев

*********

ПС

4.

АУ000055/20.02.2019г.

АУ000056/20.02.2019г.

АУ000057/20.02.2019г.

АУ000058/21.02.2019г.

Емил Димитров Балев

Гр. Банско, ул.Опълченска 5

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ0000009/22.01.2019г.

АУ000010/22.01.2019г.

АУ000011/22.01.2019г.

АУ000012/22.01.2019г.

АУ000013/22.01.2019г.

Прогресстрой 45 ООД

Гр.София, общ. Столична, ул. Цар Асен 5, ап.15

*********

ДНИ и ТБО