Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 19.03.2019 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник 19.03.2019 г.
валидно до вторник 02.04.2019 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000002/21.01.2019г.

АУ000014/23.01.2019г.

АУ000015/23.01.2019г.

АУ000016/23.01.2019г.

АУ000017/23.01.2019г.

АУ000018/23.01.2019г.

АУ000019/23.01.2019г.

АУ000020/23.01.2019г.

АУ000021/23.01.2019г.

АУ000022/04.02.2019г.

АУ000023/04.02.2019г.

АУ000024/04.02.2019г.

АУ000025/04.02.2019г.

АУ000026/04.02.2019г.

АУ000027/04.02.2019г.

АУ000028/04.02.2019г.

АУ000029/05.02.2019г.

АУ000030/05.02.2019г.

АУ000031/05.02.2019г.

АУ000032/05.02.2019г.

АУ000033/05.02.2019г.

АУ000034/05.02.2019г.

АУ000035/05.02.2019г.

АУ000036/05.02.2019г.

АУ000037/05.02.2019г.

АУ000038/06.02.2019г.

АУ000039/06.02.2019г.

АУ000040/06.02.2019г.

АУ000041/06.02.2019г.

АУ000042/06.02.2019г.

АУ000043/06.02.2019г.

АУ000044/06.02.2019г.

АУ000045/07.02.2019г.

АУ000046/07.02.2019г.

АУ000047/07.02.2019г.

АУ000048/07.02.2019г.

АУ000049/07.02.2019г.

Ди Ем Ди Дивелъпмънтс ООД

Гр.София, общ. Столична, ул.Цар Иван Шишман 5А, ет.1, ап.2

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ0000768/30.10.2017г.

Благой Илиев Крапузов

Гр.Добринище, общ.Банско, ул.Петко Р. Славейков 16

**********

ДНИ и ТБО

3.

ПС000058/07.10.2016г.

Зорница Вангелова Цекова

Гр. Банско, общ.Банско, пл.24-ти май 1

*********

ПС

4.

ПС000083/14.10.2016г.

К Карс ЕООД

Гр.Банско, общ Банско, ул.Георги Настев, бл.2, ап.7

*********

ПС

5.

ПС000098/20.10.2016г.

Велко Славчов Каферинов

Гр. Добринище, общ. Банско, ул.Атанас Попадийн 5

*********

ПС

6.

ПС000118/15.11.2016г.

ПС0000119/15.11.2016г.

Велислав Андреев Гайдаджиев

Гр.Банско, общ.Банско, ул.Драма 1

**********

ПС