Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 29.03.2019 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във петък 29.03.2019 г.
валидно до четвъртък 11.04.2019 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1

АУ000857/24.10.2018 г.

Кольо Жеков Жеков

гр.Велинград, ул. „Йохан Себастиан Бах” №12

*********

ДНИ, ТБО

2

АУ001081/13.11.2018г. АУ001082/13.11.2018 г. АУ001083/13.11.2018 г. АУ001085/13.11.2018 г. АУ001086/14.11.2018 г.

Никола Борисов Георгиев

гр. Елин Пелин, бул. „Новоселци” №72

*********

ДНИ, ТБО

3

АУ000789/01.11.2017 г.

Петър Христев Петров

гр.Пловдив, ул. „П.Д.Петков” №49

*********

ДНИ, ТБО

4

АУ000772/30.10.2017 г.

Лидия Роуз Смит

гр.Бургас, ул. „Хан Крум” №15Б ет. 2

*********

ДНИ, ТБО

5

АУ000771/30.10.2007 г.

Дарън Томас

гр.Бургас, ул. „Хан Крум” №15Б, ет. 2

*********

ДНИ, ТБО

6

АУ000880/15.11.2017 г.

Румянка Григорова Димова

гр. Русе, бул. „Гоце Делчев” №12, вх.Б, ет.3, ап.9

*********

ДНИ, ТБО

7

АУ000881/15.11.2017 г.

Велю Анастасов Димов

гр. Русе, бул. „Гоце Делчев” №12, вх.Б, ет.3, ап.9

*********

ДНИ, ТБО

8

АУ000936/20.11.2017 г.

Диан Едуърдс

гр.София, ул. „Цар Иван Шишман” №8

*********

ДНИ, ТБО

9

АУ000559/27.08.2018 г.

Марио Руменов Лазаров

гр.София, ул. „Георги Пеячевич”№54, вх.А, ет.2, ап.3

*********

ДНИ, ТБО

10

АУ000552/27.08.2018 г.

Дейвид Александър Пърсивал

гр.София, ул. „ Уилям Гладстон” №28, ет.1, ап.11

*********

ДНИ, ТБО

11

АУ000976/07.11.2018 г.

Магдалена Николова Астинова

гр. Разлог, ул.”Черна Река” №73

*********

ДНИ, ТБО

12

АУ000940/01.11.2018 г.

Ейджей Джути

гр.Бургас, ул. „Хан Крум” №15Б, ет.2

*********

ДНИ, ТБО

13

АУ000941/01.11.2018 г.

Санджай Чей

гр.Бургас, ул. „Хан Крум” №15Б, ет.2

*********

ДНИ, ТБО

14

АУ000872/25.10.2018 г.

Антон Ангелов Станков

гр.Добринище, ул. „Александър Стамболийски” №33

*********

ДНИ, ТБО

15

АУ000814/19.10.2018 г.

Алисън Джейн Банинг

гр.Варна,ул. „Кр.Мирски” №7, ет.3, ап.9

*********

ДНИ, ТБО

16

АУ000813/19.10.2018 г.

Гордън Джон Банинг

гр.Варна,ул. „Кр.Мирски” №7, ет.3, ап.9

*********

ДНИ, ТБО

17

АУ000799/17.10.2018 г.

Иван Владимирович Рябов

гр.София, бул. „Самоковско шосе” №58

*********

ДНИ, ТБО

18

АУ000718/09.10.2018 г.

Венцислав Петров Олеков

гр.София, ул. „Доспат” №20

*********

ДНИ, ТБО

19

АУ000700/09.10.2018 г.

Дайан Елизабет Хътън

гр.Варна, ул. „Цар Симеон I”, №20

*********

ДНИ, ТБО

20

АУ000594/20.09.2018 г.

Хирокадзу Мурай

гр.Банско, ул. „Муратово Езеро”, ет.1, ап.М5

*********

ДНИ, ТБО

21

АУ000693/09.10.2018 г.

Алън Албърт Къри

гр.Банско, м.Грамадето, ет.2, ап.1

*********

ДНИ, ТБО

22

АУ000680/08.10.2018 г.

Дейвид Пол Скели

гр.Банско, м. Грамадето, ет.1, ап.11

*********

ДНИ, ТБО

23

АУ000702/09.10.2018 г.

Георги Йорданов Георгиев

гр.София, ул. „Акад. Методи попов” №3,ет.3, ап.8

*********

ДНИ, ТБО

24

АУ000764/15.10.2018 г.

Алина Муратовна Розентал

гр.Банско, ул. „Лазар Герман” №9, ет.0, ап.0.2

*********

ДНИ, ТБО

25

АУ000769/15.10.2018 г.

Виктория Уайлдбор

гр.Банско, к-с „Поларис Ин”, ет.4, ап.21

*********

ДНИ, ТБО

26

АУ000783/16.10.2018 г.

Филип Лесли Хауърд

гр. София, бул.”Граф Игнатиев” №44, ет.2

*********

ДНИ, ТБО

27

АУ000784/16.10.2018 г.

Браян Томас Хауърд

гр.София, бул. „Граф Игнатиев” №74, ет.2

*********

ДНИ, ТБО

28

АУ000787/16.10.2018 г.

Патрик Винсънт Фалон

гр.Банско, к-с „ Уайтууд Лодж” №А, ет.3, ап.42

*********

ДНИ, ТБО