Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 02.12.2019 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в понеделник 02.12.2019 г.
валидно до понеделник 16.12.2019 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000886/15.11.2017 г.

Александра Георгиева Палева

с. Пищогово, общ.Пазарждик

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001217/20.11.2018 г.

Петър Илиев Гаджанов

гр.Велинград, ул. „ Н.Алексов”, №8

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001231/21.11.2018 г.

Борис Тодоров Чавдаров

с. Мокрище, общ.Пазарджик, №6

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ000751/09.08.2019 г.

Мери Рейни

к-с. „Флоримонт”, №Д, ет.2, ап.110

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ000913/29.08.2019 г.

Джейн Лион Уигмор

гр.Банско, ул. „Ангел Кънчев”, №1, ет.2, ап.5

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ000915/29.08.2019 г.

Катерина Мари Кроули

гр.Банско, ул. „Рила”, №1

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ000916/29.08.2019 г.

Вики Терес Кийп

гр.Банско, ул. „ Явор”, №33

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ000917/29.08.2019 г.

Кони Ейдриън Уайзмън

гр.Банско, ул. „Добри Чинтулов”, №11

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000918/29.08.2019 г.

Женевиев Ан Гини

гр.Банско, ул. „Добри Чинтулов”, №11

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000919/29.08.2019 г.

Йогиш Джейшанкар Джоши

гр.Банско, ул. „Хан Аспарух”, №19, вх.А, ет.1, ап.9

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000920/29.08.2019 г.

Кърти Джоши

гр.Банско, ул. „Хан Аспарух”, №19, вх.А, ет.1, ап.9

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000924/29.08.2019 г.

Двжени Ан Картрайт

гр. Банско,

ул. „Бъндерица”, ет.4, ап.3

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000925/29.08.2019 г.

Тимоти Джон Патрик

гр. Банско,

ул. „Бъндерица”, ет.4, ап.3

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000926/29.08.2019 г.

Мартин Айвър Уилс

гр.Банско, к-с. „Холмар клуб”, ет.0, ап.1

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000927/29.08.2019 г.

Робърт Патрик Кепъл

гр.Банско, , к-с. „Холмар клуб”, ет.0, ап.1

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000928/29.08.2019 г.

Каролин Джейн Уелс

гр.Банско, к-с. „Планиски райз”, ет.2, ап.29

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ00092/29.08.2019 г.

Шанън Майкъл Уелс

гр.Банско, к-с. „Планиски райз”, ет.2, ап.29

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ000947/05.09.2019 г.

Сиао Дзъджен

Гр.Банско, ул. „Муратово езеро”,№9, ет.2, ап.А4

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ000950/05.09.2019 г. АУ000952/05.09.2019 г.

Томас Патрик Крегън

гр.Банско, к-с. „Уайтпийк лодж”, ет.0, ап.В0-02

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ000949/05.09.2019 г. АУ000951/05.09.2019 г.

Линда Катлийн Крегън

гр.Банско, к-с. „Уайтпийк лодж”, ет.0, ап.В0-02

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ000954/05.09.2019 г.

Зои Клер Рей

гр.Банско, ул. „Кралев двор”, ет.3, ап.AS301

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ001113/10.10.2019 г. АУ001114/10.10.2019 г.

Весела Иванова Крумова

гр.София, ул. „Цанко Церковски”, №30

**********

ДНИ, ТБО