Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 10.12.2019 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник 10.12.2019 г.
валидно до петък 27.12.2019 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000664/31.07.2019 г.

Орлин Тодоров Григоров

гр.Белоградчик, ул. „Христо Ботев”, №6

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ000713/06.08.2019 г. АУ000714/07.08.209 г.

Сун Фънг

гр.Банско, ул. „Бъндерица”,№1, ет.3, ап.А29

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001000/10.09.2019 г.

Йордан Стоянов Йорданов

с. Кокаляне, ул. „Искър”, №14

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001001/10.09.2019 г.

Галя Владимирова Йорданова

с. Кокаляне, ул. „Изгрев”, №11

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001013/10.09.2019 г.

Искра Милчова Бекирова

гр.Банско, ул. „Явор”,№15

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001098/09.10.2019 г.

Николай Божков Димитров

гр.Банско, ул. „Пейо К.Яворов”, №31, ет.1, ап.110

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001099/09.10.2019 г.

Илиана Милкова Петкова

гр.Генерал – Тошево, ул. „Велико Маринов”,№3

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001109/10.10.2019 г.

Ръсел Брайърли

гр.Бургас, ул. „Хан Крум”, №15Б, ет.2

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001110/10.10.2019 г

Наташа Джейн Плат

гр.Бургас, ул. „Хан Крум”, №15Б, ет.2

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001111/10.10.2019 г.

Джеймс Грант

гр.Банско, к-с. „Сънрайз”, ет.5, ап.58

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001112/10.10.2019 г.

Лора Грант

гр.Банско, к-с. „Сънрайз”, ет.5, ап.58

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001113/10.10.2019 г. АУ001114/10.10.20109 г.

Весела Иванова Крумова

гр.София, ул. „Цанко Церковски”, №30

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001115/10.10.2019 г.

Александър Димитров Крумов

гр.София, ул. „Цанко Церковски”, №30

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ001116/10.10.2019 г.

Гюлшан Сингх Барях

гр.Банско, ул. „Валевица”, №2, вх.В, ет.1,ап.В4

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ001123/10.10.2019 г.

Антъни Оуенс

гр.София, бул. „Л.Евтимий”, №36, вх.Б, ап.13

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ001124/10.10.2019 г.

Линда Оуенс

гр.София, бул. „Л.Евтимий”, №36, вх.Б, ап.13

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001141/11.10.2019 г.

Клер Су Йенг Люнг

гр.София, ул. „Ралка”, №7, ет.2, ап.4

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001142/11.10.2019 г.

Танг Ван Ли

гр.София, ул. „Ралка”, №7, ет.2, ап.4

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001167/14.10.2019 г.

Лиза Уолъс

гр.София, ул. „Борово”, №52

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001168/14.10.2019 г.

Гарг Джон Дейвид Уолъс

гр.София, ул. „Борово”, №52

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001231/23.10.2019 г.

Румен Георгиев Тончев

гр.Разлог, жк. „Изток”, бл.6

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ001241/24.10.2019 г. АУ001242/24.10.2019г.

Николай Янчев Колев

гр.София, жк. „Илинден”, №24, вх.1, ет.3, ап.5

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ001243/24.10.2019 г.

Албена Константинова Колева

гр.София, жк. „Илинден”, №24, вх.1, ет.3, ап.5

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ001342/29.10.2019 г. АУ001343/29.10.2019 г.

Божидара Георгиева Груйчева

гр.Дупница, с. „Бобошевски”, №5

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ001250/24.10.2019 г. АУ001249/24.10.2019 г

Васил Василев Донев

с.Баня, ул. „Дванадесета”, №5,

**********

ДНИ, ТБО

Поставено на дата: 10.12.2019 г.