Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 13.12.2019 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във петък 13.12.2019 г.
валидно до петък 27.12.2019 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

ПС000160/23.07.2019г.

Карадимови

Гр.Банско, общ. Банско, ул. Хан Аспарух, 22

**********

ПС

2.

АУ001078/08.10.2019г.

РМС Тауър БГ ЕООД

Гр. София, общ.Столична, Фритьоф Нансен, №11, вх. ет.2, ап.6

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ001289/28.10.2019г.

АУ001290/28.10.2019г.

Алфа Инвестмънт 22 ЕООД

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, ул. Уйлям Гладстоун, №56, ет.2, ап.1

*********

ДНИ и ТБО

4.

ПС000162/23.07.2019г.

ПС000163/23.07.2019г.

Итера Алианс ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Герачини улици 1, ет.1, ап.27

*********

ПС

5.

АУ001291/28.10.2019г.

Кандахар Банско ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Кралев двор №4

*********

ДНИ и ТБО

6.

ТБО000006/21.10.2019г.

Ол Сийз България ЕООД

Гр.Варна, общ. Варна, ул. Приморски парк ,пл.3, к-с Хоризонт

*********

ТБО

7.

АУ001234/24.10.2019г.

АУ001238/24.10.2019г.

АУ001246/24.10.2019г.

АУ001251/24.10.2019г.

АУ001256/24.10.2019г.

АУ001260/24.10.2019г.

АУ001263/24.10.2019г.

Ейре Ски Кънстракшън ООД

Гр. София, общ. Столична, бул. Мария Луиза 9-11, ет.5, ап.2А

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ001844/28.12.2015г.

АУ001845/28.12.2015г.

Борислав Атанасов Гаджев

Гр. София, общ.Столична,

*********

ДНИ и ТБО

9.

ПС000099/18.07.2019г.

Катя Иванова Валеюва

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Хаджи Вълчо 3

*********

ПС

10.

ПС000164/23.07.2019г.

Ивена 2011 ООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Тевно езеро 2

*********

ПС

11.

АУ001191/21.10.2019г.

Британия Голф ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Георги Сава Раковски, 130, ет.1, ап.4

*********

ДНИ и ТБО

12.

АУ001190/21.10.2019г.

Гуд Нюз ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Георги Сава Раковски, 130, ет.1, ап.4

*********

ДНИ и ТБО