Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 10.01.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във петък 10.01.2020 г.
валидно до петък 24.01.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ001563/02.12.2019г.

АУ001564/02.12.2019г.

АУ001565/02.12.2019г.

АУ001566/02.12.2019г.

АУ001567/02.12.2019г.

АУ001568/02.12.2019г.

АУ001569/02.12.2019г

АУ001570/02.12.2019г.

АУ001571/02.12.2019г.

АУ001572/02.12.2019г.

АУ001573/02.12.2019г.

Страгите ООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Хан Омуртаг, №2

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ001520/27.11.2019г.

АУ001525/27.11.2019г.

АУ001528/27.11.2019г.

Манхатън Груп ЕООД

Гр. София, общ.Столична, Пимен Зографски, №4,ет.2,

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ001192/21.10.2019г.

АУ001193/21.10.2019г.

АУ001194/21.10.2019г.

АУ001195/21.10.2019г.

АУ001196/21.10.2019г.

Постгейт Пропъртис Лимитед

Гр. Банско, общ. Банско, м. Свети Иван, бл.1, ет.2, ап.23

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ001604/04.12.2019г.

Кристал Спрингс Асетс

Гр. София, общ.Столична, бул. България, №86 А, ет.3, ап.3А

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ001265/25.10.2019г.

Би Ди Би 5 ЕООД

Гр. София, общ. Столична, Свети Наум, №66А, ет.5, ап.17

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУЗД001545/29.11.2019г.

ГБ- Британия Сейнт Дейвидс ЕООД

Гр. София, общ. Столична, Средец, Георги Сава Раковски, №130, ет.1, ап.4

*********

ДНИ и ТБО

7.

ПС000161/23.07.2019г.

Белая Земя ООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Лазар Герман №9, ет.3, ап.31

*********

ПС

8.

ПС000157/23.07.2019г..

Рома Гра ООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Пейо К. Яворов, №18, ет.5, ап. С4

*********

ПС

9.

ПС00156/23.07.2019г.

ПС000155/23.07.2019г.

ПС000154/23.07.2019г.

ПС000153/23.07.2019г.

Такиртакоглу ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Пирин № 87

*********

ПС