Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 04.02.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник 04.02.2020 г.
валидно до вторник 18.02.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ001772/20.12.2019г.

АУ001773/20.12.2019г.

ВАС   РЕЗЕРВ ООД

Гр. София, общ.Столична, П.Парчевич, 57,ет.1, ап,1

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ001583/03.12.2019г.

Сити Строй-IЕООД

Гр. София, общ.Столична, Белите брези, 13

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ001709/17.12.2019г.

Би Ес Ди Констракшън ООД

Гр. София, общ. Столична, Фред. Жюлио Кюри,№48, ет.2, ап.3

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ001748/19.12.2019г.

АУ001749/19.12.2019г.

Про Финанс

Гр. Благоевград, общ.Благоевград, пл. Мите Марков, №2, ет.2

*********

ДНИ и ТБО

5.

ПС000174/10.12.2019г.

Гергана Николаева Лечова

Гр. София, общ. Столична, ж.к. Фондови жилища, №3, вх. Б, ет.8, ап.54

*********

ПС

6.

ПС000196/18.12.2019г.

Люис Джеймс Андрю

С. Обидим, общ. Банско

*********

ПС

7.

ТБО000008/29.11.2019г.

Рапида Инвест ООД

Гр. Троян, общ. Троян, ул. Христо Ботев № 28

*********

ТБО

8.

АУ001547/29.11.2019г.

АУ001548/29.11.2019г.

Пирин Турс ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Георги Ковачев, №32

*********

ДНИ и ТБО

9.

ПС000177/11.12.2019г.

ПС000178/11.12.2019г.

ПС000179/11.12.2019г.

Екатерина Евгениева Стоянова

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Тевно езеро № 8

*********

ПС

10.

ПС000187/16.12.2019г.

Радостина Пантелеева Павлова-Ханджиева

Гр. Добринище, общ. Банско, ул. Бъндерица №8

**********

ПС

11.

ПС000188/16.12.2019г.

Георги Иванов Шопов

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Драма №1, вх.Б, ет.2, ап. 6

**********

ПС

12.

ПС000204/18.12.2019г.

ПС000205/18.12.2019г.

Велислав Андреев Гайдаджиев

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Драма №1

**********

ПС

13.

АУ001761/19.12.2019г.

АУ001762/19.12.2019г.

Кател ООД

Гр. София, общ. Столична, бул. Тотлебен №77

*********

ДНИ и ТБО

14.

АУ001801/20.12.2019г.

Групо Ес Ем Джи ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Христо Белчев №44

*********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000435/09.07.2019г.

ЕТ” Ризе- Христо Воденичаров”

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Мозговица № 34

*********

ДНИ и ТБО

16.

АУ001774/20.12.2019г.

АУ001775/20.12.2019г.

Тера Инверсионес ООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Московска № 17, ет.3

*********

ДНИ и ТБО