Log in

Заповед за определяне на районите за сметопочистване и сметоизвозване в община Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

 

ЗАПОВЕД НА КМЕТА ПО ЧЛ.63 АЛ.2 ОТ ЗМДТ ЗА 2024 Г. page 0001ЗАПОВЕД НА КМЕТА ПО ЧЛ.63 АЛ.2 ОТ ЗМДТ ЗА 2024 Г. page 0002ЗАПОВЕД НА КМЕТА ПО ЧЛ.63 АЛ.2 ОТ ЗМДТ ЗА 2024 Г. page 0003