Log in

План сметка за приходите от ТБО за 2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30 дневен срок,   считано от 21.11.2019 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия проект за приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците.

На основание на чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на Община Банско на 21.11.2019 г. , обявен е на информационното табло на Община Банско на същата дата.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и на Фронт – офис в сградата на Община Банско.

Дата на откриване: 21.11.2019 г.

Дата на приключване: 21.12.2019 г.