Log in

Кметство гр. Добринище

Кмет  0887 001 829 
Технически секретар 07447/ 23 22
Отдел "ТСУ" 07447/ 21 11
Деловодство 07447/ 24 13
Факс 07447/ 22 83

Петър Галчев - кмет гр. Добринище

kmet-dobrinishte-sm

Лични данни

 

Роден 27.07.1985 г.

Семеен с две деца

Образование

Висше - магистър

„Бизнес администрация”

ЮЗУ „Неофит Рилски“