Log in

Кметство с. Обидим

Кметски наместник 0889 727 204 

Мариана Димитрова Парлапанова - кметски наместник с. Обидим

mariana-dimitrova-parlapanova