Log in

Заповед на Кмета на Община Банско във връзка с чл.4, ал.1, ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изп

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

CCI 000089 Page 1

CCI 000089 Page 2