Log in

Констативен протокол във връзка с изпълнение на Заповед № 04-22-15/26.10.2022г. на Кмета на Община Банско за извършване на преброяването на безстопанствените кучета на територията на Община Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

CCI 000090 Page 1

CCI 000090 Page 2

CCI 000090 Page 3

CCI 000090 Page 4

CCI 000090 Page 5