Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на нови туристически пакети в рамките на туристически район „Пирин” по проект: „Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

За процедура с предмет: „Разработване на нови туристически пакети в рамките на туристически район „Пирин” по проект: „Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин”, при следните условия:

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9012086

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&;id=9012086


ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.