Log in
Bulgarian English German Romanian Russian Serbian

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: “Ремонт на училища и детски градини в Община Банско”

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ:

“Ремонт на училища и детски градини в Община Банско” с обособени позиции: 1. Ремонт на детски градини в гр. Банско и гр. Добринище; 2. Ремонт на детска градина Места и Филипово; 3. Ремонт на СОУ “Неофит Рилски” гр. Банско; 4. Ремонт на НУ “Св. П. Хилендарски” гр. Банско; 5. Ремонт на ОУ “Климент Охридски” гр. Добринище; 6. Ремонт на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Места

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересувани канидати да подадат оферти за участие в конкурс. Обекта на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2009-009. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП.
Конкурсните документи се продават на “Фронт-офиса” в Община Банско всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа до 25.06.2009 г. включително, цената на конкурсната документация е 12 лева с ДДС.
Оферти се подават в Деловодството - стая  № 210 до 17:00 часа на 02.07.2009 г.
Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” №1  в 10.00 ч.  на 03.07.2009 г.

Статус: Затворена