Log in

Заповед за въвеждане временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства (ППС) в част от четвъртокласен общински път № BLG1005 (II-19) гр. Банско - х. Вихрен, от местност кръстовището на ул. „Пирин" с ул. „Пещерите" до местността „Шилигар

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Zapoved n 09 22 506012022 Page 1

Zapoved n 09 22 506012022 Page 2