Log in

Заповед 03-17-98/07.08.2017г. за отчуждаване на ПИ в землището на с.Обидим, община Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED