Log in

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на ОбС

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на ОбС

Мандат 2019 – 2023г.

 Решение

Заповед на Областен управител

1.

393/2021г.

Заповед №ОА-АК- 151/15.06.2021г.

вх. №ОС-С-329/16.06.2021г.

2. 804/2022г.

ОА- АК-309/13.10.2022г.

вх. №ОС-С-443/14.10.2022г.
3. 805/2022г.

ОА- АК-310/13.10.2022г.

вх. №ОС-С-444/14.10.2022г.
4. 823/2022г.

ОА- АК-375/14.11.2022г.

вх. №ОС-С-452/16.11.2022г.
5. 824/2022г.

ОА- АК-373/14.11.2022г.

вх. №ОС-С-453/14.11.2022г.
6. 1113/2023г.

Заповед №ОА-АК- 199/11.09.2023г.

вх. №ОС-С-581/13.09.2023г.

 

Мандат 2015 – 2019г.

Решение

Заповед на Областен управител

1.

73/2016г.

Заповед №ОА-АК- 217/31.05.2016г.

вх. №ОС-С-1254/01.06.2016г.

2.

92/2016г.

Заповед №ОА-АК-65/11.02.2016г.

вх. №ОС-С-1215/12.02.2016г.

3.

95/2016г.

Заповед №ОА-АК-64/11.02.2016г.

вх. ОС-С-1216/12.02.2016г.

4.

245/2016г.

Заповед №ОА-АК-390/11.10.2016г.

вх. №ОС-С-1285/12.10.2016г.

5.

246/2016г.

Заповед №ОА-АК-390/11.10.2016г.

вх. №ОС-С-1285/12.10.2016г.

6.

281/2016г.

Заповед ОА-АК-430/08.11.2016г.

вх. №ОС-С-1288/14.11.2016г.

7.

448/2017г.

Заповед ОА-АК-244/14.07.2017г.

вх. №ОС-С-1366/17.07.2017г.