Log in

Public administrative registers

Публични регистри

Ред за достъп до публичните регистри поддържани от Общинска администрация - Банско

Потребителят ползва предоставената информация от различните публични регистри. Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща.