Работно посещение на град Виница по проект “Изграждане на трансгранично културно сътрудничество”

vinica-001

glava

Във връзка с изпълнението на Проект 2007CB16IPO007-2009-1-61 “Изграждане на трансгранично културно сътрудничество” по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ по ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ, Бюджетна линия № 2007CB16IPO007-2009-1 на 15, 16 и 17. 11. 2012 година се проведе работно посещение в гр. Виница, Македония.

Група експерти от Община Банско и Музеен комплекс – гр. Банско , както и представители на хотелиерския бизнес взеха участие в семинар за обмяна на добри практики при управлението на културните забележителности.

Форумът бе открит от кмета на Община Виница Емил Дончев, който приветства участниците и им пожела успех. На семинара бе представен план за управление на културните забележителности в общини Виница като бяха дискутирани въпроси относно съществуващото състояние на културните забележителности, стратегическите цели, мерките и ресурсите за тяхното постигане.

По време на работната сеща бе осъществено и опознавателно
посещения от участниците на място и беседи на значими културно-исторически забележителности и ценности във Виница. Участниците по проекта от Община Банско се разходиха и до Винишкото кале, където се запознаха с извършените дейности по проекта.

vinica-001

vinica-002