Социални дейности Банско

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Дневен център за възрастни с увреждания Банско

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ - БАНСКО

Е-мейл Печат ПДФ

Координати


 Адрес: 2770 Банско, ул. „Цар Симеон” №.54

Телефон: 0749/ 8 83 89; 0896 80 66 32

ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

„ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”

„Дневен център за възрастни хора с увреждания” е комплекс от социални услуги,които създават условия за цялостно обслужване на възрастните хора през деня,свързани с предоставянето на храна,задоволяване на ежедневните,здравните,образователните и рехабилитационни потребности, както и организация на свободното време и лични контакти.

Цели :

Основната цел на Дневния център е повишаване качеството на живот на възрастните хора с увреждания .

Гарантиране на равноправно положение на хора с увреждания ;

Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия, целящи социалното включване на възрастните хора с увреждания в общността;

Придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието;

Оказване на подкрепа на възрастните с увреждания и техните семейства;

Целева група - възрастни хора с трайни увреждания.

Материалната база :

ДЦВУ-гр.Банско в центъра на града , разполага с помещения за развитие на различи дейности и достъпна архитектурна среда.

 1. 1.Зала за отдих
 2. 2.Зала за занимателни игри и трудотерапия
 3. 3.Консултативен кабинет
 4. 4.Медицински кабинет
 5. 5.Зала за рехабилитация

Дневният център има капацитет 20 места. Работи всяка седмица от понеделник до петък.

Дневният център разполага с квалифициран екип от следните специалисти:

Ръководител - социален работник; трудотерапевт; медицинска сестра; рехабилитатор; хигиенист

Условия и ред за ползване на социалната услуга

Желаещите да ползват социалната услуга подават в ДСП следните документи :

 • Молба-декларация от лицето до Директора на ДСП по местоживеене
 • Копие от документ за самоличност
 • Копие от решение на ТЕЛК
 • Копие от личен амбулаторен картон,ако има такъв
 • Медицинска характеристика
 • Медицинско удотоверение за общо здравословно състояние

При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

Вие се намирате тук: