Социални дейности Банско

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ – СЕДМИЧНА ГРИЖА

Е-мейл Печат ПДФ

Координати


Адрес: 2770, гр. Банско,  ул. “Драма” № 1

Телефон: 0749/88175,  GSM 0896 80 66 32

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ  С УВРЕЖДАНИЯ – СЕДМИЧНА ГРИЖА

Дневен център за възрастни с увреждания – седмична грижа / ДЦВУ – СГ /- гр. Банско, осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за възрастни с увреждания. Центърът има за задача да подкрепя и доразвива социалното, емоционалното и културно развитие на всеки клиент, защото екипът ни е убеден, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в живота на обществото.
ДЦВУ- СГ е заведение за предоставяне на социални услуги в общността и работи с лица с увреждания, които са навършили 18 години.
Основна задача на екипа на Центъра е гарантиране равноправното положение и преодоляване на изолираността на хората със специфични потребности чрез създаване на условия за интегриране в обществото. Това трябва да съответства на техните желания и способности при пълно зачитане на достойнството, убежденията, потребностите и неприкосвеноста им, както и правото да участват при вземане на решения, засягащи качеството на техния живот и предоставяните услуги.

Социални услуги, които предоставя ДЦВУ- СГ:
-    защита на правата на потребителите;
-    съдействие за задоволяване на ежедневни потребности;
-    съдействие за осигуряване на медицинска и стоматологична помощ и услуги;
-    задоволяване на потребности от социални контакти;
-    помощ при изграждането  на  социални умения и трудови навици;
-    подпомагане на социалната интеграция;
-    застъпничество пред институции, имащи отношение към благополучието на потребителите на соц. услуги;
-    разходки, екскурзии, културни мероприятия и занимания;

ДЦВУ – СГ осигурява на потребителите възможност за денонощен престой, като за тази цел потребителят или негов близък, трябва да предупредят предварително.

Тук потребителите ползват закуска, обяд, следобедна закуска, а за нощуващите е предвидена и вечеря.
Центъра разполага със собствен микробус, който осигурява транспортирането на потребителите от дома им до Центъра и обратно.
Центъра разполага с отлична материална база – зали за трудотерапия, спални помещения, трапезарии и кухненски бокс, зала за рехабилитация, сензорна зала,  медицински кабинет, обширен двор.
За потребителите се грижат екип от специалисти: социални работници, трудотерапевт, медицински сестри, педагог, психолог, логопед, рехабилитатор и др.
Вие се намирате тук: