Социални дейности Банско

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Дневен център за деца с увреждания "Здравец"

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ “ЗДРАВЕЦ”

Е-мейл Печат ПДФ

Координати


Адрес: 2770 Банско, ул. „Драма” № 1

Телефон: 0749/ 8 81 75

ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Вид на услугата: Това е първият дневен център в общината. Разкрит е през 1998 г. по инициатива на родителите на деца с интелектуални затруднения от сдружение „Избор”. Родителите осигуряват подкрепата на холандската организация „Филаделфия съпорт” за ремонтни дейности на бившата детска градина, както и създаването на мини-кухня и учебна стая.
Дневният център за деца с увреждания е комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти.
Центърът предлага: Обучение според възможностите на детето за придобиване на знания и умения в различните сфери за обучение;
Овладяване на елементарни домакински познания, приготвяне на ястия;
Умения за самообслужване;
Битови умения (пазаруване, посещение на обществени места и др.);
Рисуване /различни техники и материали/, керамика /работа с глина и пластелин/;
Занимания, свързани с общи познания и грижи за цветята;
Спортни дейности;
Междугрупови отношения;
Индивидуална работа със специалисти;
Работа със семейството и др.

Центърът разполага с мини-кухня, арт-работилница, басейн, сензорна стая, добре оборудван рехабилитационен салон и вътрестълбищен лифт за потребители с инвалидни колички.

Целеви групи: Деца с интелектуални и множествени увреждания над 3 годишна възраст; млади хора с интелектуални и множествени увреждания, както и техните семейства.

Брой потребители: Капацитетът на услугата е 20 места за деца и 15 места за възрастни.

Достъп до услугата: Настаняването на децата в центъра се извършва от:
Дирекция „Социално подпомагане” - отдел Закрила на детето”.
Изисква се:
- молба на родители, попечители, настойници или лица, които полагат грижи за детето по местоживеене;
- направление от отдел „Закрила на детето” за ползване на социалната услуга;
- личен амбулаторен картон;
- План за действие с краткосрочни и дългосрочни цели, изготвен от отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене.

Приемане на детето след подписване на договор за ползване на социалните услуги.
Запознаване на детето и семейството с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала.
Оценка на индивидуалните потребности и здравословното състояние.
Изготвяне на индивидуален план за грижа, съвместно с отдел „Закрила на детето”.
Прекратяване на договора - при подаване на молба от родителя/ настойника.

Услугите в Дневен център за деца с увреждания са безплатни.
При младите хора над 18 години процедурата е сходна.  Те заплащат месечна такса на основание Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет.
Потребители, които нямат доходи не заплащат месечна такса.

Финансиране: Чрез делегиран държавен бюджет с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения.

Вие се намирате тук: