Социални дейности Банско

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Домашен социален патронаж-Банско и мини патронаж с. Места

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – БАНСКО И МИНИ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – С. МЕСТА

Е-мейл Печат ПДФ

Координати


Адрес: 2770 гр. Банско, ул. „Радон Тодев” № 14;
с. Места, община Банско.

Телефон: 0749/ 8 81 74

Домашният социален патронаж е комплекс от социални услуги предоставяни в общността – домовете на възрастни хора и хора с увреждания.
В община Банско обслужвани от Домашния социален патронаж са лица над 65-годишна възраст, които са затруднени самостоятелно или с помощта на близки да организират своя бит.
С предимство при приемане в патронажа се ползват лица над 65-годишна възраст, самотните и лицата с доходи до размера на социалната пенсия.
 
Домашният социален патронаж предлага:
 Доставяне на храна по домовете – ежедневно се предлага топла и диетична храна, съобразена с изискванията за диетично хранене на хората от третата възраст;

 
Необходими документи:
1.    Молба декларация
2.    Копие от ТЕЛК /ако има такъв/
3.    Копие от документ за самоличност
4.    Медицинска бележка, попълнена от личния лекар на лицето.
 
Подаването на документите става на място при ръководителя на социалния патронаж.
 Лицата, ползващи общински социални услуги заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице. Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, транспортни разходи за разнасяне на храна и др.разходи.
 
Прекратяване предоставянето на социални услуги става при следните условия:
-          По взаимно съгласие от страните, изразено в писмена форма;
-          Когато месечната такса не е платена повече от два месеца;
-          При смърт на обслужваното лице

Вие се намирате тук: