Социални дейности Банско

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Защитени жилища

Защитени жилища – 3 и 4

Е-мейл Печат ПДФ

„Защитени жилища за лица с умствена изостаналост – 3 и 4 ” гр. Банско е социална услуга в общността от резидентен тип, в която потребителите – пълнолетни лица, различни по възраст и пол, водят относително независим начин на живот, подпомагани от професионалисти, в среда – близка до семейната. Защитените ни жилища създават условия за социална интеграция и пълноценен живот на лица с умствена изостаналост, изведени от специализирани институции. Екипът от професионалисти подпомага потребителите в овладяване на необходимите им социални умения и компетенции и ги подготвя за самостоятелно и автономно справяне с живота в общността.

Социални услуги, предлагани в „Защитени жилища - 3 и 4”

 • Осигуряване на устойчив подслон, битови условия, необходими за нормален живот, семеен уют и топлина.
 • Съдействие при задоволяване на ежедневни потребности.
 • Помощ при създаване и възстановяване на изгубени навици и умения за поддържане на хигиена, готвене, за избор на подходящо облекло и грижа за дрехите, за водене на здравословен начин на живот, умения, свързани с живота на общността като овладяване на емоции и предотвратяване на конфликти, общуване, управление на парите, организиране и управление на времето и др.
 • Съдействие за осигуряване на медицинска и стоматологична помощ и услуги.
 • Съдейства за осигуряването на психическа подкрепа, консултиране и при необходимост психотерапия, съобразно потребностите на лицето.
 • Подпомагане на социалната интеграция.
 • Задоволяване на потребности от социални контакти.
 • Помощ при изграждане или възстановяване на изгубени социални умения и трудови навици.
 • Застъпничество пред институции, имащи отношение към благополучието на потребителите на социални услуги.
 • Защита на правата на потребителите.
 • Съдействие при осигуряване на трудова заетост.
 • Съдействие за включване в обучителни програми и курсове в и извън „Защитени жилища – 3 и 4” .
 • Осигуряване на достъп до специализирано обучение в центровете за обучение и специализирана помощ от външни специалисти – логопед, специален педагог и терапевти в ДЦВХУ и ЦСРИ.
 • Осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време и лични контакти.
 • Възможност за участие в организирането на разходки, екскурзии, културни мероприятия и занимания.
 • Осигуряване на условия за включване в разнообразни дейности, занимания и инициативи.
 • „Защитени жилища – 3 и 4” предлага денонощна грижа за потребителите и създава възможности да водят относително независим и самостоятелен начин на живот с подкрепата на професионалисти.

Основни цели:

 • Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хора с умствена изостаналост.
 • Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици.
 • Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда – близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.         

Капацитет:

„Защитени жилища - 3 и 4” гр. Банско е с капацитет 16 места: за „Защитено жилище – 3” - 8 и за “Защитено жилище - 4” - 8. Целевата група включва пълнолетни мъже и жени с умствена изостаналост, които не са загубили социалните си умения.

Условия и правила за ползване на услугата

Необходими документи при кандидатстване:

 • Молба за ползване на социални услуги /по установен образец/, подадена от лицето или настойника/попечителя, когато то е поставено под запрещение.
 • Декларация за семейно положение, доходно и имуществено състояниe.
 • Личен амбулаторен картон /при наличие на такъв/.Документ за самоличност /за справка/.
 • Протокол на ЛКК или експертно решение от ТЕЛК или НЕЛК, ако има такова.
 • Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние.
 • Медицинска характеристика на кандидат-потребителя за ползване на социални услуги в общността – издадена от лекар-психиатър.

Настаняване: Лицата, желаещи да ползват социалната услуга, подават писмена молба по настоящ адрес до Директора на Дирекция “Социално подпомагане”, който издава настанителна заповед, съгласно Правилника за прилагане на „Закона за социално подпомагане”.

Координати

Адрес: 2770 Банско, ул. „Радон Тодев” № 14

Телефони: 0749/ 88440, 88445

Ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Вие се намирате тук: