Защитени жилища

Защитени жилища – 3 и 4

Печат

„Защитени жилища за лица с умствена изостаналост – 3 и 4 ” гр. Банско е социална услуга в общността от резидентен тип, в която потребителите – пълнолетни лица, различни по възраст и пол, водят относително независим начин на живот, подпомагани от професионалисти, в среда – близка до семейната. Защитените ни жилища създават условия за социална интеграция и пълноценен живот на лица с умствена изостаналост, изведени от специализирани институции. Екипът от професионалисти подпомага потребителите в овладяване на необходимите им социални умения и компетенции и ги подготвя за самостоятелно и автономно справяне с живота в общността.

Социални услуги, предлагани в „Защитени жилища - 3 и 4”

Основни цели:

Капацитет:

„Защитени жилища - 3 и 4” гр. Банско е с капацитет 16 места: за „Защитено жилище – 3” - 8 и за “Защитено жилище - 4” - 8. Целевата група включва пълнолетни мъже и жени с умствена изостаналост, които не са загубили социалните си умения.

Условия и правила за ползване на услугата

Необходими документи при кандидатстване:

Настаняване: Лицата, желаещи да ползват социалната услуга, подават писмена молба по настоящ адрес до Директора на Дирекция “Социално подпомагане”, който издава настанителна заповед, съгласно Правилника за прилагане на „Закона за социално подпомагане”.

Координати

Адрес: 2770 Банско, ул. „Радон Тодев” № 14

Телефони: 0749/ 88440, 88445

Ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

.....................