Социални дейности Банско

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Клуб на пенсионера

Е-мейл Печат ПДФ

Клубове на пенсионера са открити в гр. Банско, с. Кремен, с. Гостун, с. Обидим и с. Осеново

Клубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст или с определена група инвалидност, без ограничение на възраст при спазване на правилника за вътрешния ред.

Клубовете на пенсионера, наричани за краткост по-нататък „клубове“, като форма за социална интеграция и социални услуги в общността.

Клубът е мястo, където членовете му осъществяват социални контакти, срещи, разговори, занимания по интереси, имащи отношение към проблемите на пенсионерите, проучване, подпомагане на социално-слаби граждани от съответното населено място, организиране на посещения и помощ за самотно живеещи пенсионери. Организират и участват в културно-масови прояви и художествена самодейност, индивидуално и групово четене на книги, вестници, списания, изнасяне на беседи, лекции, организиране на шах, табла, карти, организиране и участие в трудови дейности и подпомагане на клубни членове, намиращи се в затруднено положение. Членовете на клуба са длъжни да спазват хигиената в клуба и да проявяват инициатива за подобряване на работата. Всеки клуб има избрано ръководство и приет Правилник за работа.

За: Пенсионери, желаещи да бъдат членове на клуба.

Достъп: Желаещите пенсионери подават молба до клубното ръководство.

Финансиране: Чрез Общинския бюджет.

Клубове по места:

гр. Банско, гр. Добринище, с. Кремен, с. Обидим, с. Гостун.

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА – гр. БАНСКО

Пенсионерски клуб – гр. Банско се намира в центъра на града в едно помещение с ДЦВУ. За пенсионерите ежедневно работи кафе-бар с достъпни цени. Пенсионерите, които посещават клуба могат да ползват услугите на медицинска сестра, рехабилитатор, социално консултиране. Тук членовете на клуба могат приятно да прекарат свободното си време и с игра на карти, шах и табла. Организират се безплатни екскурзии, разходки, пикници, сбирки, тържества, посещения на културни мероприятия и др.

Пенсионерски клуб – гр. Банско работи ежедневно.

Вие се намирате тук: