Социални дейности Банско

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Механизъм лична помощ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Е-мейл Печат ПДФ

Община Банско е доставчик по предоставяне и ползване на лична помощ по реда на Закона за личната помощ, в сила от 01.01.2019 г., изм. и доп. – обн. в ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.

„Лична помощ“ е механизъм за подкрепа на хората с трайни увреждания, за пълноценното им участие в обществото, за извършване на дейности, които отговарят на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения. Предоставянето на лична помощ се основава на принципите: ефективност и ефикасност при предоставянето на помощта, зачитане на личното пространство, достойнството, самостоятелността и независимостта на ползвателите на лична помощ.

продължава>

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

Община Банско, в качеството си на доставчик на лична помощ по реда на Закона за личната помощ, приема заявления за работа от кандидати за заемане на  длъжността „Личен асистент“.

продължава>
Вие се намирате тук: