Социални дейности Банско

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция

Е-мейл Печат ПДФ

cnst-mestaКомплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните хора, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационни потребности , както и организация на свободното време и лични контакти.

 Цели, целева група /за кого е предназначена социалната услуга/

 • Задоволяване основните жизнени потребности на лицата чрез подходящи грижи и осигуряване условия за тяхното надграждане;
 • Осигуряване безопасна и сигурна среда за живеене, в която лицата да развиват пълноценно своите възможности;
 • Осигуряване равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата с увреждания до обществени сгради и културни средища /читалища, библиотеки, клубове, общински центрове за работа с възрастни хора с увреждания, спортни клубове и др./ и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги;
 • Осигуряване адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване на лицата с увреждания;
 • Предоставяне набор от услуги и грижи, чрез които потребителите имат възможността да упражнят правото си на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, установена практика на ежедневния живот, лични и социални отношения, и религиозна принадлежност;
 • Оказване съдействие на лицата за поддържане на връзките им с роднини и близки или възможност за реинтеграция;

 Потребители на Център за настаняване от семеен тип са:

-         лица изведени от специализирани институции за стари хора и възрастни хора с увреждания;

-         лица, за които е налице риск от институционална грижа.

ЦНСТВХД – с. Места се намира в центъра на с. Места и е разположен на площ от 459 кв.м. Сградата е на 2 етажа – 6 стаи, санитарни възли, офис, медицински кабинет, кухня, столова и помещение за парно отопление. Сградата разполага и с прекрасен двор.

ЦНСТВХД – с. Места осигурява 24 – часова грижа. Има капацитет 15 места. Към момента няма незаети места.

Условия и ред за ползване на социалната услуга.

Желаещите да ползват услугата подават следните документи в ДСП

 • молба за ползване на социална услуга;
 • декларация – данни за семейно състояние и доходи;
 • експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ или медицински протокол на ЛКК / при наличие на такова/;
 • личен амбулаторен картон / при наличие на такъв/ ;
 • документ за самоличност / за справка/.

При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

Основната цел на предоставяните услуги в Център за настаняване от семеен тип е осигуряване качество на живот, което гарантира благосъстоянието и недопускането на социално изключване на всяко лице, чрез предоставяне на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати за потребителите на услугата.

Адрес: с. Места, община Банско

Телефон: 0895 543116

Ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Вие се намирате тук: