Социални дейности Банско

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

За нас

Е-мейл Печат ПДФ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО

СЛУЖБА „ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”
2770 гр. Банско, ул. „Радон Тодев” № 14 ; Тел.: 0749/ 8 84 44

Адекватно на динамично променящата се социално-икономическа  ситуация (която неминуемо оказва влияние върху стандарта на живот и социалния статус на различните групи население), като основен приоритет в местната социална политика е изведен създаването и прилагането на по-добър модел на грижа и подкрепа за хората в неравностойно положение.
Ангажиментът на Общината в качеството й на доставчик на социални услуги е да мобилизира всички ресурси – материални и човешки, с основна цел: да осигури качествени условия на живот и възможности за социално включване на групите в социален риск при гарантиране високо ниво на предоставяните услуги, съобразно утвърдените държавни стандарти и критерии.
На територията на община Банско функционира добре изградена мрежа от модерни социални услуги, които показаха положителното си въздействие върху нуждаещите. Общината постоянно е във връзка с реалните и потенциални клиенти на услугите, за да може навременно да реагира на актуалните потребности на населението. Голяма част от потебностите на клиентите се покриват от различните видове социални услугите, които предлагаме.
Екипите, ангажирани с разработването на плановете и реализирането на социалната дейност в община Банско, непрекъснато търсят възможности за създаване на повече избор на клиентите. Затова се надяваме и всички бъдещи социални проекти да бъдат успешно осъществени. Това ще допълни и надгради възможностите на социалната мрежа в общината, както и ще повиши качеството на предлаганите услуги.

Вие се намирате тук: