Социални дейности Банско

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВА за приемане на заявления за асистенти по социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Е-мейл Печат ПДФ

Община Банско, в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ по Закона на социалните услуги и на механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ, приема заявления за работа от кандидати за заемане на  длъжността „Асистент“.

Лицата, желаещи да бъдат назначени като асистенти, следва да отговарят на следните изисквания:

Да са дееспособни лица;

Да не са поставени под запрещение;  

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях като извършители на домашно насилие не са налагани мерки за защита по реда на Закона за защита от домашното  насилие.  

Кандидати за заемане на длъжността „Асистент“ могат да бъдат:

безработни лица;

заети лица;

пенсионери; 

учащи се;

самонаети лица.

Община Банско, като доставчик на социалната  услуга „Асистентска подкрепа“ и на механизма за лична помощ, ще проведе събеседване с всички кандидати за асистенти. Одобрените ще бъдат вписани в списък на кандидатите за асистенти.

За допълнителна информация на: 

официалния сайт на Община Банско с адрес – https://www.bansko.bg/bg/, раздел „Социални дейности“, подраздели „Социална подкрепа“ и „Механизъм лична помощ“

телефони:   

0898916575 –  за социалната услуга „Асистентска подкрепа ;

0749/88 656 –  за механизма „Лична помощ“

Вие се намирате тук: