Годишно събрание

Печат

На 24.03.2012г. пенсионерската организация “Радон Тодев” в гр. Банско ще проведе годишното си отчетно-изборно събрание. Пенсионерите ще имат възможността да отчетат една активна година – изпълнена с много дейности и събития от местно и национално ниво. Възрастните хора на Банско са крепители на истинския бански дух, носител на традиционните ценности на Банско и въпреки трудното време, в което живеем, те предават този дух и ценности на младите хора.
От името на Управителния съвет отчет за дейността и изразходваните средства ще направи председателят Костадин Спасев – дългогодишен активист на Сдружението. Той самият връчи покани за годишното събрание на Кмета на Община Банско – г-н Георги Икономов, зам. кметовете и главния експерт “Социални дейности”.

info1

.....................