Обмяна на опит между специалисти от Дневните центрове за деца в Банско и Гоце Делчев

Печат

Еднодневно посещение на Дневния център за деца и младежи с увреждания “Символ на любовта” в град Гоце Делчев направиха екипи на служба „ЗСУ” – Банско. Нашите специалисти разгледаха базата на ДЦДМУ “Символ на любовта” и Центъра за обществена подкрепа, запознаха се с малчуганите и обмениха опит с колегите по отношение на практическата работа и документацията.
Добрата организация на работа в обособения социален комплекс позволява да се обхванат децата от почти всички населени места в община Гоце Делчев, което е възможно, благодарение на доброто сътурдничество между общината и неправителствената организация, доставчик на услугите. Всъщност това е и една от малкото добри практики в района, където услугата не се предлага от общината, а от НПО. Специалистите от Заведенията за социални услуги – гр. Банско почерпиха нови идеи за работата си и споделиха свои с колегите в Гоце Делчев. Уверихме се в полезността на такива срещи и обмяната на опит.

17

26

34

photo 8

.....................