От днес Центърът за социална рехабилитация и интеграция - гр. Банско е с увеличен капацитет от 15 на 30 души

Печат

center-007След няколко годишни усилия Министерството на труда и социалната политика одобри искането на Община Банско за увеличаване на капацитетта на социалната услуга. Това ще позволи всички граждани (деца и възрастни) независимо дали са с трайно увреждане или не да се възползва от услугата и да направят консултация логопед, психолог, рехабилитатор и социален работник.

Кои сме ние и какво правим?

Център за социална рехабилитация и интеграция е социална услуга в общността, с доставчик Община Банско. Клиентите на Центъра ползват услугата почасово. Услугата включва консултативни, терапевтични, обучителни и рехабилитационни дейности, които се предоставят от специалистите (социален работник, логопед, психолог, трудотерапевти, рехабилитатор и др.) индивидуално и/или групово.

Екипът има за цел да подкрепя индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица (възрастни и деца) с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица (възрастни и деца) от различни рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Ние сме с убеждението, че всеки човек е в правото си да живее живота си пълноценно, достойно и независимо – така, както самият той намери за добре. Ние откриваме запазените ресурси на нашите клиенти, използваме ресурсите на близките (семейството) и средата като цяло, за да подкрепим човека в неговите стремежи и набелязани цели.

Работата ни е базирана на принципа на партньорството с клиента, а не на обгрижването и покровителното отношение.

Услугите, предоставяни в Центъра са:

- Социална работа;

- Информационно консултантска дейност;

- Обучения и посредничество за започване на работа

- Психологическа помощ;

- Рехабилитационна дейност;

- Здравни грижи;

- Педагогическо възпитателна дейност;

- Логопедична дейност;

- Трудотерапия;

- Организиране на свободното време;

- Рекламно информационна дейност;

- Обучение на специалисти и доброволци в умения за работа с лица и деца в риск, включително и такива с трайни увреждания.

Услугите са краткосрочни и дългосрочни. Видът на предоставяната услуга зависи от желанието на клиента и преценката на специалистите на ЦСРИ.

Освен в сградата на центъра, услугата се предоставя и мобилно с цел по-широкото обхващане на целевите групи и предотвратяване процеса на социално изключване.

За нас е важно:

Ако нещо Ви затруднява или искате да получите повече информация, веднага се обърнете за съдействие към някой от екипа на ЦСРИ.

И още нещо важно – за да легитимираме работата си, всеки от специалистите след индивидуална, групова работа или консултация, ще Ви помоли да се разпишете в съответната бланка.

Ако сте с група инвалидност с чужда помощ или малолетен/ непълнолетен, при посещения в ЦСРИ и при организирани мероприятия в и извън Центъра е необходимо да Ви придружи асистент, родител или настойник.

Също така се надяваме активно да участвате при изготвяне на индивидуалните Ви програми, да давате идеи, да задавате въпроси, дори и да Ви се струват глупави и/или неуместни.

Кой може да идва при нас?

-       деца и лица с различни видове увреждания, емоционално поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;

-       деца и лица с различни форми на зависимост;

-       деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация;

-       деца и лица с временни травми/ здравословни проблеми ;

-       деца и лица с трайни увреждания с протоколи от ЛКК или ЕР на ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК;

-       родители / близки на клиентите.

За да ползвате услугите в ЦСРИ, можете да дойдете при нас и да подадете заявка или да подадете заявление в отдел „Социално подпомагане” по местоживеене. Социалните работници ще ви информират за стъпките и нужната документация.

Лица (над 18 год.), заплащат такса за предоставената услуга съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет– 5 % от дохода си.

Деца до 18 год., не заплащат такса за ползваната услуга.

Лица, които нямат доходи (доказано с декларация) също не заплащат такса.

Как да ни намерите?

гр. Банско, ул. „Радон Тодев” №14!

(До Дирекция „Социално подпомагане – офис Банско)

Тел.:   0894 459 759 и 0893 637 011  

Ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


View the embedded image gallery online at:
https://bansko.bg/sdeinosti/2009-09-08-10-49-07/90-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-15-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-30-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleriae28570ce12

.....................