Център за социална рехабилитация и интеграция предлага психологична и социална подкрепа на деца и възрастни!

Печат

roditeli

ПОТЪРСЕТЕ НИ!

гр. Банско, ул. „Радон Тодев” №14!

(До Дирекция „Социално подпомагане – офис Банско)

Тел.:   0894 459 759 и 0893 637 011  

                           

Кога детето ви се нуждае от консултиране със специалист?

- при преживяване на страх, който нарушава естествения ритъм в живота на детето и блокира неговото израстване и развитие;
- при чести прояви на агресия или тревожност в поведението;
- ако се наблюдава изоставане в психо-моторното развитие или обучителни трудности;
- ако забелязваме проблеми в общуването с околните;
- когато е нарушена спокойната комуникация на родителите с детето;
- ако детето трудно се адаптира към промени в живота на семейството
- смяна на местоживеене, развод или раздяла на родителите;
- при преживяване на загуба на близък за детето човек;
- при говорни проблеми от различен характер;
- при физически увреждания и временни травми.

Кои сме ние и какво правим?

Център за социална рехабилитация и интеграция е социална услуга с доставчик Община Банско. Услугата включва консултиране, терапевтична работа, обучителни и рехабилитационни дейности, които се предоставят от специалистите (социален работник, логопед, психолог, ерго- и трудотерапевти, рехабилитатор и др.) индивидуално и/или в група.

За да ползвате услугите в ЦСРИ, можете да дойдете при нас и да подадете заявка или да подадете заявление в отдел „Социално подпомагане” по местоживеене. Социалните работници ще ви информират за стъпките и нужната документация.

Лица (над 18 год.), заплащат такса за предоставената услуга съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет– 5 % от дохода си.

Деца до 18 год., не заплащат такса. Лица, които нямат доходи (доказано с декларация) също не заплащат такса.

.....................