Социални дейности Банско

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Новини

Гости

Е-мейл Печат ПДФ

gosti-001Община Банско посрещна скъпи гости от Пенсионерски клуб „Иван Козарев” - Добринище с председател Росица Макриева. По повод светлия християнски празник Възкресение Христово, дамите подариха традиционно писани великденски яйца символ на здраве и благодат. Те бяха посрещнати и поздравени от зам. Кмета Асен Кирицов и секретаря на Община Банско Иван Кадев.

Великден е!

Е-мейл Печат ПДФ

velikden-003Отново имаме прекрасен повод да зарадваме гостите и гражданите на Банско с красиви сувенири - ръчно изработени от деца и възрастни хора, с подкрепата на специалистите, които работят в различните социални услуги на територията на община Банско! Закупувайки сувенирите, Вие подкрепяте творчеството у хората със специфични възможности! Всички събрани средства от продажбата на изделията и от Ваши дарения ще отидат за закупуване на материали за изработка на картички и сувенири, които ще Ви предложим на следващия базар! Пожелаваме ви светли Великденски празници!

Ученици влязоха в ролята на социални работници в Банско

Е-мейл Печат ПДФ

socialni-004За първи път ученици от горните класове на училищата в Община Банско влязоха в ролята на социални работници в рамките на инициативата „Социален работник за един ден”. Кампанията бе организирана от Служба „Заведения за социални услуги” – гр. Банско по повод Световният ден на социалната работа - 20-ти март.

Тийнейджърите се запознаха с предоставяните социални услуги в общината, насочени към хората в неравностойно положение от всички възрастови групи. Те бяха изненадани от разнообразието на похвати и реална помощ, предоставяна от социалните институции. Първоначалното притеснение и страх отстъпиха място на живото детско любопитство - децата бяха впечатлени от работата с децата с увреждания в дневния център, от самостоятелността на живеещите хора в защитените жилища, от това, че хора с увреждания учат и работят, както всички останали. Те добиха представа за същността на работа на социалния работник, психолога, логопеда, специалния педагог, трудотерапевта и си тръгнаха със смесени емоции, но със сигурност по-информирани – както за работата на социалните работници, така и за необходимостта от по-голяма социална ангажираност на цялото общество.

Защитени жилища 1 и 2 отпразнуваха своят рожден ден

Е-мейл Печат ПДФ

rd-001Защитени жилища 1 и 2 отпразнуваха своят дванадесети рожден ден. Потребителите бяха подготвили тържество с много песни, стихове и куклен театър. Рецитираха стихове на Никола Вапцаров, Иван Вазов и Ран Босилек. Специално за празника подготвиха и театър по приказката "Житената питка".

Център за социална рехабилитация и интеграция предлага психологична и социална подкрепа на деца и възрастни!

Е-мейл Печат ПДФ

roditeli

ПОТЪРСЕТЕ НИ!

гр. Банско, ул. „Радон Тодев” №14!

(До Дирекция „Социално подпомагане – офис Банско)

Тел.:   0894 459 759 и 0893 637 011  

                           

Кога детето ви се нуждае от консултиране със специалист?

- при преживяване на страх, който нарушава естествения ритъм в живота на детето и блокира неговото израстване и развитие;
- при чести прояви на агресия или тревожност в поведението;
- ако се наблюдава изоставане в психо-моторното развитие или обучителни трудности;
- ако забелязваме проблеми в общуването с околните;
- когато е нарушена спокойната комуникация на родителите с детето;
- ако детето трудно се адаптира към промени в живота на семейството
- смяна на местоживеене, развод или раздяла на родителите;
- при преживяване на загуба на близък за детето човек;
- при говорни проблеми от различен характер;
- при физически увреждания и временни травми.

Кои сме ние и какво правим?

Център за социална рехабилитация и интеграция е социална услуга с доставчик Община Банско. Услугата включва консултиране, терапевтична работа, обучителни и рехабилитационни дейности, които се предоставят от специалистите (социален работник, логопед, психолог, ерго- и трудотерапевти, рехабилитатор и др.) индивидуално и/или в група.

За да ползвате услугите в ЦСРИ, можете да дойдете при нас и да подадете заявка или да подадете заявление в отдел „Социално подпомагане” по местоживеене. Социалните работници ще ви информират за стъпките и нужната документация.

Лица (над 18 год.), заплащат такса за предоставената услуга съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет– 5 % от дохода си.

Деца до 18 год., не заплащат такса. Лица, които нямат доходи (доказано с декларация) също не заплащат такса.

От днес Центърът за социална рехабилитация и интеграция - гр. Банско е с увеличен капацитет от 15 на 30 души

Е-мейл Печат ПДФ

center-007След няколко годишни усилия Министерството на труда и социалната политика одобри искането на Община Банско за увеличаване на капацитетта на социалната услуга. Това ще позволи всички граждани (деца и възрастни) независимо дали са с трайно увреждане или не да се възползва от услугата и да направят консултация логопед, психолог, рехабилитатор и социален работник.

Кои сме ние и какво правим?

Център за социална рехабилитация и интеграция е социална услуга в общността, с доставчик Община Банско. Клиентите на Центъра ползват услугата почасово. Услугата включва консултативни, терапевтични, обучителни и рехабилитационни дейности, които се предоставят от специалистите (социален работник, логопед, психолог, трудотерапевти, рехабилитатор и др.) индивидуално и/или групово.

Екипът има за цел да подкрепя индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица (възрастни и деца) с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица (възрастни и деца) от различни рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Ние сме с убеждението, че всеки човек е в правото си да живее живота си пълноценно, достойно и независимо – така, както самият той намери за добре. Ние откриваме запазените ресурси на нашите клиенти, използваме ресурсите на близките (семейството) и средата като цяло, за да подкрепим човека в неговите стремежи и набелязани цели.

Работата ни е базирана на принципа на партньорството с клиента, а не на обгрижването и покровителното отношение.

Услугите, предоставяни в Центъра са:

- Социална работа;

- Информационно консултантска дейност;

- Обучения и посредничество за започване на работа

- Психологическа помощ;

- Рехабилитационна дейност;

- Здравни грижи;

- Педагогическо възпитателна дейност;

- Логопедична дейност;

- Трудотерапия;

- Организиране на свободното време;

- Рекламно информационна дейност;

- Обучение на специалисти и доброволци в умения за работа с лица и деца в риск, включително и такива с трайни увреждания.

Услугите са краткосрочни и дългосрочни. Видът на предоставяната услуга зависи от желанието на клиента и преценката на специалистите на ЦСРИ.

Освен в сградата на центъра, услугата се предоставя и мобилно с цел по-широкото обхващане на целевите групи и предотвратяване процеса на социално изключване.

За нас е важно:

 • Да са гарантирани правата на лицата/децата за живот в семейна среда;
 • Зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;
 • Доброволност при ползване на услугите в ЦСРИ;
 • Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;
 • Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;
 • Зачитане правото на лицата/децата на изразяване на мнение и изслушване;
 • Подпомагане на рисковите групи за включването им в социалната среда;
 • Поверителност;
 • Работа в екип и междуинституционално сътрудничество;
 • Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;
 • Гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;
 • Индивидуална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на лицата;
 • Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.

Ако нещо Ви затруднява или искате да получите повече информация, веднага се обърнете за съдействие към някой от екипа на ЦСРИ.

И още нещо важно – за да легитимираме работата си, всеки от специалистите след индивидуална, групова работа или консултация, ще Ви помоли да се разпишете в съответната бланка.

Ако сте с група инвалидност с чужда помощ или малолетен/ непълнолетен, при посещения в ЦСРИ и при организирани мероприятия в и извън Центъра е необходимо да Ви придружи асистент, родител или настойник.

Също така се надяваме активно да участвате при изготвяне на индивидуалните Ви програми, да давате идеи, да задавате въпроси, дори и да Ви се струват глупави и/или неуместни.

Кой може да идва при нас?

-       деца и лица с различни видове увреждания, емоционално поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;

-       деца и лица с различни форми на зависимост;

-       деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация;

-       деца и лица с временни травми/ здравословни проблеми ;

-       деца и лица с трайни увреждания с протоколи от ЛКК или ЕР на ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК;

-       родители / близки на клиентите.

За да ползвате услугите в ЦСРИ, можете да дойдете при нас и да подадете заявка или да подадете заявление в отдел „Социално подпомагане” по местоживеене. Социалните работници ще ви информират за стъпките и нужната документация.

Лица (над 18 год.), заплащат такса за предоставената услуга съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет– 5 % от дохода си.

Деца до 18 год., не заплащат такса за ползваната услуга.

Лица, които нямат доходи (доказано с декларация) също не заплащат такса.

Как да ни намерите?

гр. Банско, ул. „Радон Тодев” №14!

(До Дирекция „Социално подпомагане – офис Банско)

Тел.:   0894 459 759 и 0893 637 011  

Ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Обновена сензорна зала в Дневен център „Здравец”, град Банско

Е-мейл Печат ПДФ

tensor-001Сензорната зала в Дневен център „Здравец” в Банско бе открита днес. Тя е ремонтирана и оборудвана от неправителствената организация Sunflower, създадена от британски граждани, живеещи постоянно в курорта. В присъствието на дарителите, новите уреди в специализираното помещение, бяха ползвани за първи път от потребителите на услугата. Специфично организираната сензорна среда стимулира двигателната активност, сетивните и когнитивните процеси при децата със специални потребности. С помощта на тази терапия, се подпомага опознаването на заобикалящата действителност, развива се инициативността, автономността и адаптивността.

Дневен център „Здравец” – гр. Банско е една от общинските социални услуги, разкрита през 1998 г. по инициатива на родителите на деца с интелектуални затруднения от сдружение „Избор”. Капацитетът му е 20 места за деца и 15 места за възрастни, които получават дневна грижа и обучение за придобиване на знания и умения в различните житейски сфери. Ръководството на община Банско изказва своята признателност за съпричастността и оказаната помощ от страна на британската общност в планинския град.

Световна купа по сноуборд

Е-мейл Печат ПДФ

sk-snowboard-2018-013Прекрасен зимен ден! И ние бяхме зрители на Световната купа по сноуборд. Момичетата и момчетата от Заведение за социални услуги изживях, много положителни емоции!

продължава>

ЕДНА СБЪДНАТА МЕЧТА!

Е-мейл Печат ПДФ

tvorbi-002Днес творбите на Маргарита Петкова от Защитени жилища - Банско станаха част от интернационална галерия, намираща се в гр.Банско, „Пл.Вапцаров №2.

Маргарита има свое кътче в галерията, в частта „Млад художник”, където са картините на млади и талантливи художници. Тя подписа договор за съвместна работа с “Интернейшанъл Арт Банско” ЕООД. Средставата от всяка нейна продадена картина, ще бъдат влагани в закупуване на материали, обучението и развиването на таланта на Маргарита.

Тя сподели:

„ Това че има мои картини в галерията е сбъднатата ми мечта. Чувствам се важна и горда. Щастлива съм”.

Социалните услуги в Община Банско, с подкрепата на Община Банско и добрите хора, са пример за това, че хората със специфични потребности могат да бъдат пълноценни, могат да развиват талантите си и да сбъдват мечти си.

Стартира музико-терапията в Дневен център „Здравец” - Банско

Е-мейл Печат ПДФ

m-terapiq-001

продължава>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Вие се намирате тук: