Социални дейности Банско

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Новини

Сдружение "Радон Тодев" към клуб на пенсионера – Банско проведе своето годишно отчетно събрание

Е-мейл Печат ПДФ

2Сдружение "Радон Тодев" към клуб на пенсионера – Банско проведе своето годишно отчетно събрание. На събранието присъстваха представители на РПУ Банско, които разясниха на възрастните хора как да се предпазят от телефонни измами. Председателят Костадин Спасев представи доклада за извършените дейности на сдружението през изминалата година и изложи план за предстоящи събития. На събранието присъства Райна Зайкова, началник отдел „Хуманитарни дейности”, която поздрави присъстващите и затвърди подкрепата на Община Банско към сдружението и всички техни инициативи. Пенсионерите получиха поздравителен адрес от народният представител Александър Мацурев. 

Събранието приключи с почерпка, осигурена от Община Банско.

Гости

Е-мейл Печат ПДФ

gosti-001Община Банско посрещна скъпи гости от Пенсионерски клуб „Иван Козарев” - Добринище с председател Росица Макриева. По повод светлия християнски празник Възкресение Христово, дамите подариха традиционно писани великденски яйца символ на здраве и благодат. Те бяха посрещнати и поздравени от зам. Кмета Асен Кирицов и секретаря на Община Банско Иван Кадев.

Великден е!

Е-мейл Печат ПДФ

velikden-003Отново имаме прекрасен повод да зарадваме гостите и гражданите на Банско с красиви сувенири - ръчно изработени от деца и възрастни хора, с подкрепата на специалистите, които работят в различните социални услуги на територията на община Банско! Закупувайки сувенирите, Вие подкрепяте творчеството у хората със специфични възможности! Всички събрани средства от продажбата на изделията и от Ваши дарения ще отидат за закупуване на материали за изработка на картички и сувенири, които ще Ви предложим на следващия базар! Пожелаваме ви светли Великденски празници!

Ученици влязоха в ролята на социални работници в Банско

Е-мейл Печат ПДФ

socialni-004За първи път ученици от горните класове на училищата в Община Банско влязоха в ролята на социални работници в рамките на инициативата „Социален работник за един ден”. Кампанията бе организирана от Служба „Заведения за социални услуги” – гр. Банско по повод Световният ден на социалната работа - 20-ти март.

Тийнейджърите се запознаха с предоставяните социални услуги в общината, насочени към хората в неравностойно положение от всички възрастови групи. Те бяха изненадани от разнообразието на похвати и реална помощ, предоставяна от социалните институции. Първоначалното притеснение и страх отстъпиха място на живото детско любопитство - децата бяха впечатлени от работата с децата с увреждания в дневния център, от самостоятелността на живеещите хора в защитените жилища, от това, че хора с увреждания учат и работят, както всички останали. Те добиха представа за същността на работа на социалния работник, психолога, логопеда, специалния педагог, трудотерапевта и си тръгнаха със смесени емоции, но със сигурност по-информирани – както за работата на социалните работници, така и за необходимостта от по-голяма социална ангажираност на цялото общество.

Защитени жилища 1 и 2 отпразнуваха своят рожден ден

Е-мейл Печат ПДФ

rd-001Защитени жилища 1 и 2 отпразнуваха своят дванадесети рожден ден. Потребителите бяха подготвили тържество с много песни, стихове и куклен театър. Рецитираха стихове на Никола Вапцаров, Иван Вазов и Ран Босилек. Специално за празника подготвиха и театър по приказката "Житената питка".

Център за социална рехабилитация и интеграция предлага психологична и социална подкрепа на деца и възрастни!

Е-мейл Печат ПДФ

roditeli

ПОТЪРСЕТЕ НИ!

гр. Банско, ул. „Радон Тодев” №14!

(До Дирекция „Социално подпомагане – офис Банско)

Тел.:   0894 459 759 и 0893 637 011  

                           

Кога детето ви се нуждае от консултиране със специалист?

- при преживяване на страх, който нарушава естествения ритъм в живота на детето и блокира неговото израстване и развитие;
- при чести прояви на агресия или тревожност в поведението;
- ако се наблюдава изоставане в психо-моторното развитие или обучителни трудности;
- ако забелязваме проблеми в общуването с околните;
- когато е нарушена спокойната комуникация на родителите с детето;
- ако детето трудно се адаптира към промени в живота на семейството
- смяна на местоживеене, развод или раздяла на родителите;
- при преживяване на загуба на близък за детето човек;
- при говорни проблеми от различен характер;
- при физически увреждания и временни травми.

Кои сме ние и какво правим?

Център за социална рехабилитация и интеграция е социална услуга с доставчик Община Банско. Услугата включва консултиране, терапевтична работа, обучителни и рехабилитационни дейности, които се предоставят от специалистите (социален работник, логопед, психолог, ерго- и трудотерапевти, рехабилитатор и др.) индивидуално и/или в група.

За да ползвате услугите в ЦСРИ, можете да дойдете при нас и да подадете заявка или да подадете заявление в отдел „Социално подпомагане” по местоживеене. Социалните работници ще ви информират за стъпките и нужната документация.

Лица (над 18 год.), заплащат такса за предоставената услуга съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет– 5 % от дохода си.

Деца до 18 год., не заплащат такса. Лица, които нямат доходи (доказано с декларация) също не заплащат такса.

От днес Центърът за социална рехабилитация и интеграция - гр. Банско е с увеличен капацитет от 15 на 30 души

Е-мейл Печат ПДФ

center-007След няколко годишни усилия Министерството на труда и социалната политика одобри искането на Община Банско за увеличаване на капацитетта на социалната услуга. Това ще позволи всички граждани (деца и възрастни) независимо дали са с трайно увреждане или не да се възползва от услугата и да направят консултация логопед, психолог, рехабилитатор и социален работник.

Кои сме ние и какво правим?

Център за социална рехабилитация и интеграция е социална услуга в общността, с доставчик Община Банско. Клиентите на Центъра ползват услугата почасово. Услугата включва консултативни, терапевтични, обучителни и рехабилитационни дейности, които се предоставят от специалистите (социален работник, логопед, психолог, трудотерапевти, рехабилитатор и др.) индивидуално и/или групово.

Екипът има за цел да подкрепя индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица (възрастни и деца) с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица (възрастни и деца) от различни рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Ние сме с убеждението, че всеки човек е в правото си да живее живота си пълноценно, достойно и независимо – така, както самият той намери за добре. Ние откриваме запазените ресурси на нашите клиенти, използваме ресурсите на близките (семейството) и средата като цяло, за да подкрепим човека в неговите стремежи и набелязани цели.

Работата ни е базирана на принципа на партньорството с клиента, а не на обгрижването и покровителното отношение.

Услугите, предоставяни в Центъра са:

- Социална работа;

- Информационно консултантска дейност;

- Обучения и посредничество за започване на работа

- Психологическа помощ;

- Рехабилитационна дейност;

- Здравни грижи;

- Педагогическо възпитателна дейност;

- Логопедична дейност;

- Трудотерапия;

- Организиране на свободното време;

- Рекламно информационна дейност;

- Обучение на специалисти и доброволци в умения за работа с лица и деца в риск, включително и такива с трайни увреждания.

Услугите са краткосрочни и дългосрочни. Видът на предоставяната услуга зависи от желанието на клиента и преценката на специалистите на ЦСРИ.

Освен в сградата на центъра, услугата се предоставя и мобилно с цел по-широкото обхващане на целевите групи и предотвратяване процеса на социално изключване.

За нас е важно:

 • Да са гарантирани правата на лицата/децата за живот в семейна среда;
 • Зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;
 • Доброволност при ползване на услугите в ЦСРИ;
 • Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;
 • Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;
 • Зачитане правото на лицата/децата на изразяване на мнение и изслушване;
 • Подпомагане на рисковите групи за включването им в социалната среда;
 • Поверителност;
 • Работа в екип и междуинституционално сътрудничество;
 • Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;
 • Гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;
 • Индивидуална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на лицата;
 • Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.

Ако нещо Ви затруднява или искате да получите повече информация, веднага се обърнете за съдействие към някой от екипа на ЦСРИ.

И още нещо важно – за да легитимираме работата си, всеки от специалистите след индивидуална, групова работа или консултация, ще Ви помоли да се разпишете в съответната бланка.

Ако сте с група инвалидност с чужда помощ или малолетен/ непълнолетен, при посещения в ЦСРИ и при организирани мероприятия в и извън Центъра е необходимо да Ви придружи асистент, родител или настойник.

Също така се надяваме активно да участвате при изготвяне на индивидуалните Ви програми, да давате идеи, да задавате въпроси, дори и да Ви се струват глупави и/или неуместни.

Кой може да идва при нас?

-       деца и лица с различни видове увреждания, емоционално поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;

-       деца и лица с различни форми на зависимост;

-       деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация;

-       деца и лица с временни травми/ здравословни проблеми ;

-       деца и лица с трайни увреждания с протоколи от ЛКК или ЕР на ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК;

-       родители / близки на клиентите.

За да ползвате услугите в ЦСРИ, можете да дойдете при нас и да подадете заявка или да подадете заявление в отдел „Социално подпомагане” по местоживеене. Социалните работници ще ви информират за стъпките и нужната документация.

Лица (над 18 год.), заплащат такса за предоставената услуга съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет– 5 % от дохода си.

Деца до 18 год., не заплащат такса за ползваната услуга.

Лица, които нямат доходи (доказано с декларация) също не заплащат такса.

Как да ни намерите?

гр. Банско, ул. „Радон Тодев” №14!

(До Дирекция „Социално подпомагане – офис Банско)

Тел.:   0894 459 759 и 0893 637 011  

Ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Обновена сензорна зала в Дневен център „Здравец”, град Банско

Е-мейл Печат ПДФ

tensor-001Сензорната зала в Дневен център „Здравец” в Банско бе открита днес. Тя е ремонтирана и оборудвана от неправителствената организация Sunflower, създадена от британски граждани, живеещи постоянно в курорта. В присъствието на дарителите, новите уреди в специализираното помещение, бяха ползвани за първи път от потребителите на услугата. Специфично организираната сензорна среда стимулира двигателната активност, сетивните и когнитивните процеси при децата със специални потребности. С помощта на тази терапия, се подпомага опознаването на заобикалящата действителност, развива се инициативността, автономността и адаптивността.

Дневен център „Здравец” – гр. Банско е една от общинските социални услуги, разкрита през 1998 г. по инициатива на родителите на деца с интелектуални затруднения от сдружение „Избор”. Капацитетът му е 20 места за деца и 15 места за възрастни, които получават дневна грижа и обучение за придобиване на знания и умения в различните житейски сфери. Ръководството на община Банско изказва своята признателност за съпричастността и оказаната помощ от страна на британската общност в планинския град.

Световна купа по сноуборд

Е-мейл Печат ПДФ

sk-snowboard-2018-013Прекрасен зимен ден! И ние бяхме зрители на Световната купа по сноуборд. Момичетата и момчетата от Заведение за социални услуги изживях, много положителни емоции!

продължава>

ЕДНА СБЪДНАТА МЕЧТА!

Е-мейл Печат ПДФ

tvorbi-002Днес творбите на Маргарита Петкова от Защитени жилища - Банско станаха част от интернационална галерия, намираща се в гр.Банско, „Пл.Вапцаров №2.

Маргарита има свое кътче в галерията, в частта „Млад художник”, където са картините на млади и талантливи художници. Тя подписа договор за съвместна работа с “Интернейшанъл Арт Банско” ЕООД. Средставата от всяка нейна продадена картина, ще бъдат влагани в закупуване на материали, обучението и развиването на таланта на Маргарита.

Тя сподели:

„ Това че има мои картини в галерията е сбъднатата ми мечта. Чувствам се важна и горда. Щастлива съм”.

Социалните услуги в Община Банско, с подкрепата на Община Банско и добрите хора, са пример за това, че хората със специфични потребности могат да бъдат пълноценни, могат да развиват талантите си и да сбъдват мечти си.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Вие се намирате тук: