Галерия

Печат

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ  С УВРЕЖДАНИЯ – СЕДМИЧНА ГРИЖА

 

ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА 1 И 2

 

Защитени жилища – 3 и 4

 

Дневен център за стари хора - с. Филипово

Дневен център за стари хора - с. Места

Дневен център за стари хора - Добринище

Дневен център за възрастни с увреждания Банско

Дневен център за деца с увреждания "Здравец"

Центъра за социална рехабилитация и интеграция – гр. Банско

.....................