Социални дейности Банско

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА – с. ФИЛИПОВО

Е-мейл Печат ПДФ

Координати


Адрес: с. Филипово

Телефон: 0749/ 8 86 13

ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ДНЕВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ  – ЕДНА ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ  ДА СМЕ АКТИВНИ
В последните години Община Банско успя да развие мрежа от дневни форми на услуги в общността. Дневните центрове за възрастни са добра възможност за хората, които искат да бъдат активни, да участват пълноценно в живота на общността, да подобрят качеството си на живот дори. Особено за старите хора подкрепата, която предлагат дневните центрове, е много важна. Затова социалните екипи непрекъснато търсят начини заедно с клиентите да развиват дейности, насочени към подобряване и подържане на тяхната социална и физическа активност.

Центърът в с. Филипово предлага цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните и здравните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Осигурява включваща, преодоляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на възрастните хора.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
Гарантиране на равноправното положение на възрастните хора;
Преодоляване на социалната изолираност чрез създаване на условия за интегриране в обществото в съответствие с желанията и способностите на възрастните хора;
Укрепване на психическото равновесие;
Възможност за инициативност на възрастните хора;
Създаване на условия за възрастните хора да продължат да оказват активна подкрепа на обществото, особено на общността, в която живеят.
Центърът разполага с  трапезария и бюфет за разхладителни напитки, зала за отдих,  кабинет за индивидуална консултация, медицински кът.
За потребителите се грижат социален работник и медицинска сестра.

Кой и как може да ползва услугите в Центъра?
Самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти;
Хора в надтрудоспособна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ;
Възрастни хора, запазили активното си отношение към социалния живот, които имат възможност за културни и социални изяви.

Изисква се:
- молба-декларация от лицето до директора на дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене;
- копие от документ за самоличност;
- копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
- копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв.
- медицинска характеристика
- медицинско удостоверение за общо здравословно състояние.
При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

Потребителите на услугите заплащат такса, съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.
Вие се намирате тук: