Социални дейности Банско

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА 1 И 2

Е-мейл Печат ПДФ

Координати


 Адрес: 2770 Банско, ул. „Климент Охридски”,№ 27

Телефон: 0896807133

ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Защитени жилища 1 и 2 - гр. Банско за хора с умствена изостаналост

В европейската зимна столица град Банско, банскалии са дали възможности и за развитието на разнообразни качествени услуги и практики за грижа и подкрепа на хората със специални потребности.От десет години съществува и функционира социална услуга в общността от резидентен тип-Защитени жилища за хора с умствена изостаналост 1 и 2.

Те създават условия за социална интеграция и пълноценен живот на лица с умствена изостаналост, изведени от специализирани институции и лица в нужда от града.

След 10 години усърдна работа, има един изведен потребител и още няколко, които са готови да заживеят самостоятелен начин на живот.

Ето я и нашата мисия – „Нищо за мен, без мен!”

Защитеното жилище е резидентен тип услуга, която служи за инструмент за професионално и хуманно предлагане на услуги, чрез които предоставяме и гарантираме заложените човешки права в Конвенцията за правата на хората с увреждания. Екипът на Защитеното жилище дава подкрепа, за да живеят достойно, независимо и пълноценно живота си. Необходимо е да осигурим среда на живот близка до семейната, да подкрепяме личностното им развитие, самоопределянето, социалното включване, физическото състояние, материалното благосъстояние, за възможно най-пълно включване и участие в живота на обществото.

Ценности, на които държим!!!

„ВСЕКИ Е ЛИЧНОСТ”

 • ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ И ДИСКРИМИНАЦИЯТА
 • ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ „ЕТИКИРАНЕТО” НА ХОРАТА С УИ
 • ПОДКРЕПАТА ОТ СТРАНА НА ЕКИПА ДА БЪДЕ: ДОСТЪПНА, КОМПЛЕКСНА И СЪОБРАЗЕНА СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ ОСОБЕННОСТИ НА ХОРАТА С УИ
 • УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ИЗБОР И КОНТРОЛ ВЪРХУ СОБСТВЕНИЯ ИМ ЖИВОТ
 • ПОЗНАВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИСТОРИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕТНИЧЕСКА И КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ
 • НЕДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПОЛ, ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ, ВЪЗРАСТ И ПРОЧИЕ
 • РАЗВИТИЕ СЪОБРАЗНО ОСОБЕНОСТИТЕ И ЖЕЛАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 • АКТИВНО УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ
 • ИНФОРМИРАНОСТ И ПРАВО ДА ИЗРАЗЯВА МНЕНИЕ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КОИТО ГО ЗАСЯГАТ
 • ДОСТЪП ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
 • ОТДИХ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ, ДУХОВНО И ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
 • СПЕЦИАЛНА ПОДКРЕПА, СПОСОБСТВАЩА ЗА МАКСИМАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ЛИЦЕТО
 • ЖИВОТ В СРЕДА БЛИЗКА ДО СЕМЕЙНАТА
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Социалните услуги, които предоставят Защитените Жилища 1 и 2 са:

 • Защита на правата на потребителите
 • Съдействие за задоволяване на ежедневни потребности
 • Съдействие за осигуряване на медицинска и стоматологична помощ и услуги
 • Задоволяване на потребности от социални контакти
 • Помощ при изграждането на социални умения и трудови навици
 • Подпомагане на социалната интеграция
 • Застъпничество пред институции, имащи отношение към благополучието на потребителите на социални услуги
 • Разходки и екскурзии, културни мероприятия и занимания
 • Съдействие за включване в обучителни програми „в” и „извън” Защитеното Жилище
 • Съдействие за осигуряване на трудова заетост
 • Осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време

Вие се намирате тук: